Zbohom Veľká Británia

Share this Project:

Zbohom Veľká Británia

Tvorca netypických artefaktov je aj nenapraviteľný recesista. So svojím tímom zrealizoval množstvo happeningov a performance, ktoré mali ohlas nielen na Slovensku ale aj po celom svete.

Zbohom Veľká Británia

Medzi tie patrí napríklad podujatie Zbohom Veľká Británia, ktoré sa uskutočnilo pri malom slovenskom meste. Hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie odkazu pre Britániu, ktorá sa pomaly lúči s nami, Európanmi. Nadrozmerná britská vlajka s nápisom Good bye, a to všetko vytvorené na zamrznutom niekoľkohektárovom jazere, zaujala predovšetkým britské médiá.

Zbohom Veľká Británia

„Žijeme v čase, kedy by sme sa mali všetci spájať a Briti sa snažia silou mocou odtrhnúť. Myslíme si, že to nie je dobré a chceme takto vtipne dať Veľkej Británii zbohom,“ hovorí samotný realizátor myšlienky.

2017 / outdoor performance / paint on ice / 260 × 50 m
Ďalší projekt

330