Roman Grešák

R O M A NRG logoG R E Š Á K

EN   |   FR   |   SK
Portfólio

Monaco

Portfólio

Mole for sale

Portfólio

Vďaka Kalypso

Portfólio

Zbohom Veľká Británia

Portfólio

330

Veľký hráč a súper


... predovšetkým sám sebe. V živote mal to šťastie, že si ho nejakým zvláštnym spôsobom obľúbili takmer všetky múzy. Ich pozornosť dokáže zúročiť originálne a dôvtipne. V neposlednom rade aj komerčne. Okrem aktivít okolo vlastnej umeleckej tvorby, sa angažuje pri realizáciách zaujímavých galerijných a muzeálnych projektov. Taktiež je vášnivým zberateľom umenia.

Roman Grešák